परमेश्वरको छुटकारा येशूद्वारा आउँछ

पाठ ८ 

 

परिचय

बाइबलभरी हामी देख्छौँ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले कठीन समयमा मानिसलाई छुट्कारा दिँदै आउनुभएको छ । नूह र आदमजस्ता एकल व्यक्तिहरुलाई न्यायबाट छुटकारा दिने होस् वा मिश्रबाट इस्राएलजस्तो देशलाई छुट्कारा दिलाउने होस् परमेश्वर सदा हामीलाई उहाँको दया देखाउनुहुन्छ । परमेश्वरले उहाँको प्रेममा सधैँ मानिसलाई क्षमा दिने तरिका खोजेका छन् । आज हामी सिक्नेछौँ कि परमेश्वरले कसरी छुट्काराको अन्तिम योजना पूरा गर्नुभयो ।

भविष्यवक्तले के भने

१) भविष्यवक्ता मीकाले भविष्यवाणी गरे कि इस्राएलका शासक यहूदाको कुन शहरमा जन्मनेछन् ? 
  (मीका ५ः२) 
  मीका ५ः२ – तर तँचाहीँ, हे बेतलेहेम एफ्राता, तँ यहूदाका हजारौंको बीचमा सानो छस्; ता पनि तँबाट मेरा    
  निम्ति एकजना निस्केर आउनेछन्, जो इस्राएलका शासक हुनेछन्, जसका उद्गमहरु ता प्राचीनकालदेखि,   
  अँ, अनन्तकालदेखि नै हुन् ।

२) बेथलेहेम नामक दाऊदको शहरमा को जन्मिए ? (लूका २ः४,११,१५) 
  लूका २ः४,११,१५ – अनि युसुफ पनि गालीलको नासरत शहरबाट निस्केर यहूदियामा, बेथलेहेम भनिने   
  दाऊदको शहरमा गए; किनकि तिनी दाऊदका घराना र वंशका थिए; ११ किनकि आज तिमीहरुका निम्ति   
  दाऊदको शहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मिनुभएको छ, जो ‘ख्रीष्ट’ प्रभु हुनुहुन्छ । १५ अनि यस्तो भयो – 
  स्वर्गदूतहरु तिनीहरुबाट स्वर्गमा गइसकेपछि ती गोठालाहरुले आपसमा भनेः “लौ, अब हामी बेथलेहेमसम्म 
  जाऔं, र यो भएको कुरा हेरौं, जसको विषयमा प्रभुले हामीलाई थाह दिनुभएको छ ।”

३) यो बालक शक्तिशाली , अनन्तकालका ,  राजकुमार 
  कहलिनेछन् । उहाँ  सिंहासनमाथि बस्नेछन् । (यशैया ९ः६,७)
  यशैया ९ः६,७ – किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिइएको छ; अनि   
  शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ; अनि उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तकालका 
  पिता, शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ । ७ दाऊदको सिंहासनमाथि र उनको राज्यमाथि, त्यसलाई स्थापित   
  गर्नलाई, अनि न्याय र धार्मिकताद्वारा त्यसलाई समाल्नलाई अबदेखि उसो अनन्त–अनन्तसम्म उहाँको   
  शासनको बढ्तीको र शान्तिको अन्त हुनेछैन । सेनाहरुका परमप्रभुको जोशले यो गर्नेछ।

४) भविष्यवक्ता यशैयाले भने कि एक कन्याले पुत्र जन्माउनेछिन् अनि उनलाई  भनिनेछ ।     
  (यशैया ७ः१४)
  यशैया ७ः१४ – यसकारण प्रभु आफैंले तिमीहरुलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ – हेर, एउटी कन्या गर्भवती   
  हुनेछिन्, र तिनले एउटा छोरा जन्माउनेछिन्, र उसको नाम इम्मानुएल राख्नेछिन् ।

५) मत्ती १ः२३ का अनुसार यसको अर्थ के हो ?             
  मत्ती १ः२३ – हेर, कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउनेछिन्, अनि तिनीहरुले उहाँको नाम   
  “इम्मानुएल” राख्नेछन्, जसको अर्थ हो, ‘परमेश्वर हामीसित’ ।

 


परमेश्वर पृथ्वीमा आउँछन्

६) येशू ख्रीष्ट कुन दुई मानिसका वंश हुन् ? (मत्ती १ः१)  र 
  मत्ती १ः१ – अब्राहामका पुत्र, दाऊदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावलीको पुस्तक ।
ख्रीष्टको जन्म, परमेश्वरले ती दुबै मानिसहरुसँग गर्नुभएको उहाँको प्रतिज्ञाको परिणाम हो । 
–    अब्राहमको सन्तान महान राष्ट्र हुनेछ जसले अरु राष्ट्रहरुलाई आशिषित गर्नेछ । 
–    दाऊदको राज्य सदैव रहनेछ ।

७) भविष्यवक्ता यशैयाले भने कि एक  ले मसिहलाई जन्म दिनेछिन् (यशैया ७ः१४)
  यशैया ७ः१४ – यसकारण प्रभु आफैंले तिमीहरुलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ – हेर, एउटी कन्या गर्भवती    
  हुनेछिन्, र तिनले एउटा छोरा जन्माउनेछिन्, र उसको नाम इम्मानुएल राख्नेछिन् ।

८ं) कन्या मरियमकहाँ सुसमाचार लिएर को देखा परे ? (लूका १ः२६–२८) 
  लुका १ः२६–२८ – अनि छैटौं महिनामा गब्रिएल स्वर्गदूत परमेश्वरपट्टिबाट गालीलको नासरत भनिने शहरमा    
  एउटी कन्याकहाँ पठाइए, २७ जसको मगनी दाऊदको घरानाका यूसुफ नाम भएको मानिससँग भएको 
  थियो; अनि त्यस कन्याको नाम मरियम थियो । २८ अनि स्वर्गदूत भित्र उनीकहाँ आए, र भनेः “हे कृपाको   
  पात्र, सलाम ! प्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ; स्त्रीहरुमा तिमी धन्य हौ !”

९) बेथलेहममा स्वर्गदूतले गोठालाहरुलाई सुसमाचार ल्याए “जुन ” (लूका २ः१०)
  लूका २ः१० – अनि स्वर्गदूतले तिनीहरुलाई भनेः “नडराओ; किनभने हेर, म तिमीहरुलाई बढो आनन्दको   
  शुभ समाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरुका निम्ति हुनेछ ।

येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ

१०) परमेश्वर बितेका दिनमा द्वारा बोल्दथे । पछिका दिनहरुमा उनी कोद्वारा बोल्दथे ?    
   (हिब्रु १ः१,२) 
   हिब्रू १ः१,२ – परमेश्वर, जो प्राचीनकालमा हाम्रा पिता–पुर्खाहरुसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले   
   भविष्यवक्ताहरुद्वारा बोल्नुभयो, २ यी अन्तिम दिनहरुमा चाहीँ हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नुभएको छ;     
   जसलाई उहाँले सबै कुराहरुका हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरु पनि  
   बनाउनुभयो;

११) पुत्रलाई आराधना गर्न कसलाई भनिएको थियो ? (हिब्रु १ः६) 
   हिब्रू १ः६ – अनि फेरि, जेठालाई संसारमा ल्याउनुहुँदा उहाँ भन्नुहुन्छः ‘परमेश्वरका सारा दूतहरुले उनलाई     
   दण्डवत् गरुन् ।’

१२)  को विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, तपाईंको सिंहासन, हे , युगानुयुग 
   रहन्छ ः धार्मिकताको राजदण्ड तपाईंको  को राजदण्ड हो । (हिब्रु १ः८)
   हिब्रू १ः८ – तर पुत्रको विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छः हे परमेश्वर, तपाईंको सिंहासन युगानुयुग रहन्छ; 
   धार्मिकताको राजदण्ड तपाईंको राज्यको राजदण्ड हो ।

१३) येशु कुन महान् व्यक्तिभन्दा पहिले हुनुहुन्थ्यो ? (युहन्ना ८ः५८) 
   युहन्ना ८ः५८ – येशूले तिनीहरुलाई भन्नुभयोः “साँचो–साँचो म तिमीहरुलाई भन्दछु, अब्राहाम हुनुभन्दा   
   पहिले म हुँ ।”


१४)  को सन्तानद्वारा राज्यहरुलाई आशिषित गर्ने परमेश्वरको तरिका येशू हुनुहुन्थ्यो ।       
   (प्रेरित ३ः२५,२६)
   प्रेरित ३ः२५,२६ – तपाईंहरुचाहीँ भविष्यवक्ताहरुका र त्यस वाचाका सन्तानहरु हुनुहुन्छ, जुन वाचाचाहीँ   
   परमेश्वरले अब्राहामलाई यसो भन्दै हाम्रा पितापुर्खाहरुसँग बाँध्नुभएको छ, ‘अनि तिम्रै वंशमा पृथ्वीका सारा 
   घरानाहरुले आशिष पाउनेछन् ।’ २६ परमेश्वरले आफ्ना पुत्र येशूलाई बौराएर उठाउनुभएपछि तपाईंहरु   
   हरेकलाई उसका अधर्महरुबाट फर्काएर तपाईंहरुलाई आशिष दिनाका निम्ति उहाँलाई पहिले तपाईंहरुकहाँ 
   पठाउनुभयो ।

१५) यहूदी धार्मिक अगुवाहरु किन येशूलाई मार्न चाहन्थे ? (युहन्ना १०ः३३) 
   युहन्ना १०ः३३ – यहूदीहरुले यसो भन्दै उहाँलाई जवाफ दिएः “असल कामका निम्ति हामी तिमीलाई 
   ढुंगाले हान्दैनौं, तर परमेश्वरका निन्दाका निम्ति; अनि एउटा मान्छे भएर तिमीले आफूलाई परमेश्वर 
   तुल्याएका हुनाले ।”

येशूको सामथ्र्य

येशू पृथ्वीमा हुँदा उहाँले गर्नुभएको ३७ अचम्मका कामहरु बाइबलले अभिलेख गरेको छ । हामी केही हेरौँः

१६) येशूसँग निको पार्ने र निकाल्ने सामथ्र्य थियो । (मर्कूस १ः३४)
   मर्कूस १ः३४ – अनि उहाँले विभिन्न प्रकारका रोगहरुद्वारा बिरामी भएका धेरैलाई निको पार्नुभयो र अनेकौं   
   दुष्ट आत्माहरु निकाल्नुभयो; र दुष्ट आत्माहरुलाई बोल्न दिनुभएन, किनकि तिनीहरुले उहाँलाई चिन्थे ।

१७) येशूसँग पापहरु  गर्ने सामथ्र्य थियो । (मर्कूस २ः१०)
   मर्कूस २ः१० – तर मानिसका पुत्रलाई पृथ्वीमा पापहरु क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरा तिमीहरुले जान  
   भनेर (उहाँले पक्षघातको रोगीलाई भन्नुभयो)

१८) येशूले बतास र  ्रलाई शान्त गरे । (मर्कूस ४ः३९)
   मर्कूस ४ः३९ – अनि उहाँ उठ्नुभयो र बतासलाई हकार्नुभयो, अनि समुद्रलाई भन्नुभयोः “चुप लाग् ! शान्त   
   हो !” अनि बतास थामियो, र एकदमै शान्त भयो ।

१९) येशूले आफ्ना साथी लजारसजस्तै अरु मानिसहरुलाई  बाट बौरी उठाए ।   
   (युहन्ना ११ः४३,४४)
   युहन्ना ११ः४३,४४ – अनि यी कुराहरु भनेपछि उहाँ ठूलो स्वरले कराउनुभयोः “हे लाजरस, बाहिर आऊ !”  
   ४४ अनि ती मरेका मानिस कात्रोले हात–पाउ बाँधिएकै अवस्थामा बाहिर निस्के, अनि उनको अनुहार एउटा 
   रुमालले बेरिएको थियो । येशूले तिनीहरुलाई भन्नुभयोः “उनलाई फुकाइदेओ, र जान देओ ।” येशूले    
   आफूलाई शरीरमा परमेश्वर भएको र आफूसँग प्रकृति, आत्माहरु, विरामी र पापमाथि सामथ्र्य भएको     
   प्रमाणित गर्नुभयो । यस्ता सामथ्र्य भएको परमेश्वरले मात्र हामीलाई पापको दण्डबाट छुट्कारा दिलाउन     
   सक्छ ।

अन्तिम वचन

२०) वचनले युहन्ना १ः१,२,१४ मा कसको संकेत गर्दैछ ? 
युहन्ना १ः१,२,१४ – शुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो । २ उहाँ नै शुरुमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो । १४ अनि वचन शरीर हुनुभयो, अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो, अनि हामीले पिताका एक मात्र जन्माइएका पुत्रको महिमाजस्तो उहाँको महिमा देख्यौं ।

२१) स्वर्गमा अभिलेख दिने तीनजना को हुन् ?, ,र । (१ युहन्ना ५ः७)
   १ युहन्ना ५ः७ – किनकि स्वर्गमा गवाही दिनुहुने तीन जना हुनुहुन्छ – पिता, वचन र पवित्र आत्मा; अनि  
   यी तीनजना एकै हुनुहुन्छ ।

२२) देशहरुलाई ताडना दिन र तिनीहरुलाई फलामको  शासन गर्न स्वर्गबाट वचन 
   आउनुहुनेछ । उहाँ राजाहरुका  र  प्रभु हुन् । (प्रकाश १९ः१६)
   प्रकाश १९ः१६ – अनि उहाँको पोसाक र उहाँको तिघ्रामा ‘राजाहरुका राजा, र प्रभुहरुका प्रभु’ भन्ने एउटा 
   नाम लेखिएको छ ।

आजको पाठमा तपाईंले परमेश्वरका बारेमा के सिक्नुभयो ?
आजको पाठमा तपाईंले मानिसका बारेमा के सिक्नुभयो ?

स्मृति पद ः किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर र मानिसहरुका बीचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ अर्थात ख्रीष्ट येशू, ती मानिस । – १ तिमोथी २ः५

Print | Sitemap
© God's Servant - IONOS MyWebsite