स्वर्गदूतहरु र मानिसमाथि परमेश्वरको अधिकार

पाठ ३ 

 

परिचय

पछिल्लो पाठमा हामीले सिक्यौँ कि परमेश्वरले सबै कुरा, आत्मिक र शारीरिक बनाउनुभयो । मानिसलाई संसारको सबै कुरामाथि राज्य गर्न बनाइएको थियो । परमेश्वरले नारीलाई नरको करङबाट बनाउनुभयो । उनीहरु दुबै अदन भनिने सुन्दर बगैँचामा बस्दथे ।

शैतान

१) स्वर्गमा लुसिफर नामक सुन्दर स्वर्गदूतले को जस्तो हुने चाहना ग¥यो ? (यशैया १४ः१२–१४)   
   परमेश्वरले लुसिफरको घमण्ड र विद्रोहलाई मान्न सक्नु हुँदैन थियो र उसलाई 
  स्वर्गबाट फालिदिनुभयो ।
  यशैया १४ः१२–१४ – हे लुसिफर, बिहानीको छोरो, तँ कसरी स्वर्गबाट खसिस् ! जाति–जातिलाई कमजोर   
  बनाउने तँ, तँ कसरी काटिएर भुइँमा खसिस् ! १३ किनकी तैंले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्ः ‘म स्वर्गमा   
  चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरुभन्दा माथि उचाल्नेछु; अनि म उत्तरीय भागहरुमा 
  अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु; १४ म बादलहरुका उचाइहरुभन्दा माथि चढ्नेछु; म 
  परमप्रधानजस्तै हुनेछु ।’

२) अरु धेरै स्वर्गदूतहरुले लुसिफरलाई पछ्याए । यी स्वर्गदूतहरु आजको समयमा दुष्ट आत्मा÷भुत भनिएर  
  चिनिन्छन् र दुष्ट कामहरु गर्छन् । तिनीहरुले शान्ति ल्याउँदैनन्, बरु मानिसहरुलाई भयभित पार्दछन् ।  
  मत्ति १५ः२२ मा यी मध्ये एक जना दुष्ट आत्माले त्यो केटीलार्य के ग¥यो ? 
  मत्ती १५ः२२ – अनि हेर, कनानकी एउटी स्त्री तिनै इलाकाहरुबाट आई र उहाँलाई यसो भन्दै कराएर      
  भनीः“ममाथि दया राख्नुहोस्, हे प्रभु, दाऊदका पुत्र ! मेरी छोरीलाई दुष्ट आत्माले नराम्रो गरी पक्रेको छ ।”

३) नामक परमेश्वरको बगैँचामा पनि लुसिफर भेटियो । उसमा    
  नभेटिएसम्म उ सिद्ध थियो । (इजकियल २८ः१३–१५)
  इजकिएल २८ः१३–१५ – तँ परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिइस्; तेरो पहिरन हर प्रकारको बहुमुल्य पत्थरको   
  थियो – लालमणि, पुष्पराज, हिरा, फिरोजा, गोमेद, स्फटिक, र सुन थियो; जुन दिन तँ सृष्टि गरिइस्, 
  त्यही दिनमा तेरा खैंजडीहरु र तेरा बाँसुरीहरुको कारीगरीचाहीँ तँमा तयार भयो । १४ तँचाहीँ ढाकेर राख्ने   
  अभिषिक्त करुब थिइस्; अनि मैले तँलाई यस्तो ठह¥याएँ; तँ परमेश्वरको पवित्र पर्वतमाथि थिइस्; तँ  
  आगोका पत्थरहरुको बीचमा हिँडडुल गर्थिस् । १५ तबसम्म तँमा अधर्म पाइएन, तबसम्म तँ तेरो सृष्टि  
  भएको दिनदेखि आफ्ना चालहरुमा सिद्ध थिइस् ।

परीक्षा

अदनको बगैँचामा, आदम र हव्वाले परमेश्वरसँग दिनहुँ संगति गर्दथे । एक दिन हव्वा असल र खराबको ज्ञानको रुखनजिकै उभिइरहेकी थिई । उसलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले त्यस रुखको फल खान मनाही गर्नुभएको छ ।

४) हव्वासँग कुन जनावरले बोल्यो ?  (उत्पत्ति ३ः१–४) दुष्ट आत्माले हव्वाको   
  परीक्षा लिन सर्पलाई प्रयोग गर्दै थियो ।
  उत्पत्ति ३ः१–४ –साँपचाहीँ परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनुभएको वनको हरेक पशुभन्दा बढि धूर्त थियो । अनि   
  त्यसले स्त्रीलाई भन्यो ः “तिमीहरुले बगैंचाको कुनै पनि रुखबाट नखानू भनी के परमेश्वरले साँच्ची नै   
  भन्नुभएको हो ?” २ अनि स्त्रीले साँपलाई भनीः ‘बगैंचाका रुखहरुको फलबाट हामी खान सक्छौं;
  ३    तर बगैंचाको बीचमा भएको रुखको फलबाट चाहीँ परमेश्वरले भन्नुभएको छः ‘यसबाट तिमीहरुले नखानू, 
  न ता तिमीहरुले यसलाई छुनू; नत्र तिमीहरु मर्नेछौ ।’” ४    तब साँपले स्त्रीलाई भन्योः “तिमीहरु निश्चय नै
  मर्नेछैनौ;

५) सर्पले भन्यो कि यदि तिनीहरुले त्यो फल खाए भने तिनीहरु  जस्तै 
  हुनेछन्, असल र खराब दुबै जान्नेछन् । (उत्पत्ति ३ः५) यसले उसको घमण्डलाई बढावा दियो र उसले त्यो   
  फल लिई ।
  उत्पत्ति ३ः५ – किनकि जुन दिन तिमीहरु यसबाट खान्छौ, त्यही दिन तिमीहरुका आँखा खोलिनेछन्, र
  तिमीहरु परमेश्वरजस्तै असल र खराब जान्ने हुनेछौ भनी परमेश्वरले जान्नुहुन्छ ।”

६) उसले फल टोकिसकेपछि, त्यो फल कसलाई दिई ?  (उत्पत्ति ३ः६–७) उसलाई थाहा   
  थियो कि उसले त्यो लिनु हुँदैन तर पनि उसले त्यसबाट खायो । उनीहरुको आँखा खोलियो र आफूहरु  
  नाङ्गो भएको अनुभव गरेर शर्ममा परे ।
  उत्पत्ति ३ः६–७     – अनि त्यो रुख भोजनका निम्ति असल, आँखाका निम्ति त्यो मनोहर र बुद्धिमान 
  बनाउनका निम्ति त्यो रुख चाहना गर्न लायकको रहेछ, सो त्यस स्त्रीले देखी, तब उसले त्यसको फलबाट 
  टिपी, र खाई, अनि आफूसित भएका आफ्ना पतिलाई पनि दिई; अनि तिनले खाए । ७ तब तिनीहरु 
  दुबैका आँखा खुले, र हामी नाङ्गा रहेछौं भनी तिनीहरुले थाहा पाए; अनि तिनीहरुले नेभाराका पातहरु 
  जोडेर सिलाए र आफ्ना निम्ति ढाक्ने लुगा बनाए ।

७) परमेश्वरको आवाज सुनेपछि आदम र हव्वाले के गरे ?  (उत्पत्ति ३ः८)
  उत्पत्ति ३ः८ – अनि तिनीहरुले दिनको शीतल क्षणमा बगैंचामा हिँडिरहनुभएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज 
  सुने; तब आदम र तिनकी पत्नीले आफूलाई बगैंचाका रुखहरुको बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको सामुबाट 
  लुकाए ।

८) आदमले परमेश्वरसँग लुक्नुको के कारण बनायो ?  (उत्पत्ति ३ः९–१०) 
  आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञाको उल्लंघन गरेका थिए । उनीहरुले परमेश्वरको अधिकारको विरोध   
  गरेका थिए । अतः उनीहरु लज्जित थिए र अब निर्दोष थिएनन् ।
  उत्पत्ति ३ः९–१० –अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनुभयो, र तिनलाई भन्नुभयोः“तिमी कहाँ छौ ?”
  अनि तिनले भनेः “बगैंचामा मैले तपाईंको आवाज सुनें, र म डराएँ; किनकी म नाङ्गो छु; यसैले म लुकें।”

पापको ज्याला

९) परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो कि ऊ सबै जनावरहरुभन्दा बढि श्रापित हुनेछ र जीवनभर आफ्नो पेटमा  
  घिस्रँदै  खानु पर्नेछ । (उत्पत्ति ३ः१४)
  उत्पत्ति ३ः१४ – अनि परमप्रभु परमेश्वरले साँपलाई भन्नुभयोः “तैंले यो काम गरेको हुनाले तँ सबै घरेलु   
  पशुहरुभन्दा र वनका सबै पशुहरुभन्दा बढि श्रापित भएको छस्; तँ आफ्नो भुँडीले घस्रेर हिँड्नेछस्, र तेरो 
  सारा जीवनभर तैंले धूलो खानेछस्;

१०) नारीले धेरै  साथ बच्चा जन्माउनु पर्नेछ । (उत्पत्ति ३ः१६)
   उत्पत्ति ३ः१६ – त्यस स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयोः “म तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउनेछु; कष्टसँग   
   तिमीले छोराछोरीहरु जन्माउनेछ्यौ; अनि तिम्रो चाहना तिम्रो पतितर्फ हुनेछ, र उसले तिमीमाथि शासन   
   चलाउनेछ ।”

११) भूमि श्रापित भएको थियो अनि काँडा र लोहोडेहरु उमार्ने थियो । मानिसले रोटी खान पसिना बगाउनेछ 
   र अन्त्यमा  फर्किनेछ । (उत्पत्ति ३ः१७–१९)
   उत्पत्ति ३ः१७–१९ – अनि आदमलाई उहाँले भन्नुभयोः “तिमीले तिम्री पत्नीको कुरा सुनेका हुनाले र जुन 
   रुखबाट मैले तिमीलाई ‘यसबाट तिमीले खानुहुँदैन’ भनी आज्ञा गरेको थिएँ, त्यसबाट तिमीले खाएका 
   हुनाले भूमि तिम्रो कारणले श्रापित भएको छ; कष्टसँग तिमीले आफ्नो सारा जीवनभरी यसबाटको फल 
   खानेछौ । १८    अनि यसले तिम्रा निम्ति काँडा र लोहोंडेहरु उमार्नेछ; अनि तिमीले खेतबारीको सागपात 
   खानेछौ । १९    तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल – किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हौ – तिमीले आफ्नो 
   निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ; किनभने तिमी माटो हौ, र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ ।”

१२) आदमको पापले कसरी सबै मानव जातिलाई असर ग¥यो ? (रोमी ५ः१२) 
   रोमी ५ः१२ – यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो, र पापद्वारा मृत्यु आयो, अनि 
   त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरुमा फैलियो; किनकि सबैले पाप गरेका छन् ।

१३) पापको ज्याला के हो ?  (रोमी ६ः२३) आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा   
   उल्लंघन गरेकाले, सबै कुरा श्रापित भयो । तिनीहरुको पापले मृत्यु र परमेश्वरबीच टाढापन ल्यायो ः   
   उनीहरुको सम्बन्ध कहिल्यै फेरी उस्तै हुने थिएन । 
   रोमी ६ः२३ – किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो; तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानचाहीँ हाम्रा प्रभु येशू   
   ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो ।

टिप्पणीः आदम र हव्वाले नखानु भनिएको फल खाएको दिन नै उनीहरु शारीरिकरुपमा मरेनन्, तर तिनीहरुले आत्मिक मृत्यु अनुभव गरे । धेरै दिन पछि, उनीहरुको शरीर पनि मर्ने थियो ।

१४) आदम र हव्वालाई पहिराउन परमेश्वरले के बनाउनुभयो ? (उत्पत्ति ३ः२१)  । आदम र   
   हव्वालाई मार्नुको सट्टा, परमेश्वरले एउटा पशुलाई मार्नुभयो ।
   उत्पत्ति ३ः२१ – अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका वस्त्र बनाउनुभयो, र   
   तिनीहरुलाई पहि¥याइदिनुभयो ।

१५) उनीहरुले आफूलाई छोप्न  लुगा बनाए । (उत्पत्ति ३ः७)
   उत्पत्ति ३ः७    – तब तिनीहरु दुबैका आँखा खुले, र हामी नाङ्गा रहेछौं भनी तिनीहरुले थाहा पाए; अनि 
   तिनीहरुले नेभाराका पातहरु जोडेर सिलाए र आफ्ना निम्ति ढाक्ने लुगा बनाए ।

हामी सुरुवातदेखि देख्छौँ कि पहिलो नर र नारीले परमेश्वरविरुद्ध खराब गरेका थिए । उनीहरु परमेश्वरको अधिकार विरुद्ध गएका थिए । उनीहरुले आफ्नो दोष महसुस गरे र शर्ममा परे अनि त्यसलाई लुकाउने कोशिस गरे । आज मानिसहरुलाई थाहा छ कि उनीहरुले परमेश्वरको विरुद्ध गल्ती गरेका छन्, तर उनीहरु आफ्नै तरिकाले परमेश्वरसँग सुलाह गर्न चाहन्छन् । तर हामीले परमेश्वरसँग आफूलाई सही बनाउनु असम्भव छ ।

१६) आदम र हव्वालाई बगैँचाबाट निकाल्नु भएपछि, परमेश्वरले जीवनको रुखको सुरक्षा गर्न कसलाई  
   राख्नुभयो ? (उत्पत्ति ३ः२२–२४) 
   उत्पत्ति ३ः२२–२४ – अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयोः “हेर, मानिस हामीमध्ये एउटाझैं असल र खराब 
   जान्ने भएको छ; अनि अब यसले कहीँ आफ्नो हात बढाउला र जीवनको रुखबाट पनि फल टिपेर 
   खाला, अनि सदा–सर्वदा जीवित रहला” – २३ यसकारण जुन भूमिबाट तिनी निकालिएका थिए, त्यसलाई 
   खनजोत गर्न भनी परमप्रभु परमेश्वरले तिनलाई अदनको बगैंचाबाट बाहिर निकाल्नुभयो । २४    अनि उहाँले 
   आदमलाई धपाइदिनुभयो; अनि जीवनको रुखकहाँ जाने बाटोको रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैंचाको 
   पूर्वपट्टि करुबहरु र चारैतिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरबार राख्नुभयो ।

आजको पाठमा तपाईंले परमेश्वरका बारेमा के सिक्नुभयो ?
आजको पाठमा तपाईंले मानिसका बारेमा के सिक्नुभयो ?

स्मृति पदः किनकी जसरी एउटा मानिसले आज्ञा भंग गरेकोले धेरैजना पापी बनिए, त्यसरी नै एक जनाले आज्ञा पालन गरेकोले धेरै जना धर्मी बनाइनेछन् । – रोमी ५ः१९

Print | Sitemap
© God's Servant - IONOS MyWebsite