बाइबल इसाइपन बुझ्ने

परिचय

 

१० वटा पाठको यो बाइबल अध्ययन श्रृङ्खला बाइबलमा अभिलिखित मुख्य ऐतिहासिक घटनाक्रमको सामान्य अवलोकनका लागि तैयार पारिएको हो । तपाईंले खासगरी परमेश्वर को हुनुहुन्छ र हामीले थाहा पाएको समयको सुरुदेखि नै कसरी उहाँले मानवजातिको मामिलामा काम गर्नुभयो भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ । तपाईंले पटक–पटक यी दुई विषयबस्तु देख्नुहुनेछः

 

१) मानिसमाथि परमेश्वरको अधिकार र परमेश्वरप्रति मानिसको आज्ञाकारिता;
२) मानिसलाई परमेश्वरको छुटकारा र मानिसको परमेश्वरको पूजा ।

 

यो अध्ययन श्रृङ्खला ख्रीष्टीय शिक्षकद्वारा कक्षामा, सानो समूहमा अथवा व्यक्तिगतरुपमा अध्ययन गर्न सकिने गरी खाका तयार पारिएको छ । सबै उत्तरहरु किंग जेम्सको बाइबल पदहरुबाट सिधै प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन यहाँ हरेक पाठमा उल्लेख छ ।

 

यदि समूहमा अध्ययन गरिन्छ भने, हरेक व्यक्ति प्रश्न र बाइबल पदहरु पढेर, र सँगै उत्तर दिएर सहभागी हुन प्रोत्साहित हुनेछ । छलफल र टिप्पणिअघि पूरै पाठ अध्ययन गर्नुहोस । बाइबललाई आफैं भन्न दिनुहोस्, अनि मानवदर्शनदेखि पनि विचलित नहुनुहोस । हरेक पाठका अन्त्यका दुई प्रश्नहरु तपाईंले परमेश्वर र मानिसका बारेमा के सिक्नुभयो भन्ने कुरास“ग सम्बन्धित हुन् ।

 

तपाईंले एकपटक यो अध्ययन श्रृङ्खलाको अध्ययन गनुभएको छ भने, परिवार र साथीहरुसँग पनि यसलाई बा“ड्नुहोस । सूचनाको महत्व त्यतिबेला जतिबेला विद्यार्थीले सुसमाचार प्राप्त गर्छन् र अरुसँग बाँड्छन् । यी पाठहरु पढिनेछन्ः

 

१० वटा पाठहरु


१) परमेश्वरले गर्नुभएको सत्यताको प्रकाश
२) परमेश्वरले सबै कुराहरुको सिर्जना गर्नुभयो
३) मानिस र स्वर्गदूतहरुमाथि परमेश्वरको अधिकार
४) मानिसप्रति परमेश्वरको न्याय र दया
५) अब्राहमप्रति परमेश्वरको प्रतिज्ञा
६) मोशालाई परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था
७) दाउदसँग परमेश्वरको राज्यको स्थापना
८) परमेश्वरले दिनुहुने छुटकारा येशूद्वारा आउँछ
९) परमेश्वरको कृपा क्रुसमा प्रदान गरिएको छ
१०)परमेश्वरको योजनाले अन्य जातिहरुलाई समावेश गर्छ

 

Print | Sitemap
© God's Servant - IONOS MyWebsite